Wiedźmin Wiki
Advertisement
Wiedźmin Wiki

Aksamit i złotozadanie poboczne w 5 rozdziale gry Wiedźmin.

Przebieg zadania

Geralt podczas pobytu w zamku króla Foltesta spotyka dwórkę, imieniem Antoinette. Prosi ona wiedźmina o przysługę. Bohater ma za zadanie udać się do trzech jaskiń na cmentarzu na bagnach i odnaleźć trzech "kuzynów" służki, którzy podpadli królowi i musieli wynieść się z miasta: Corbina, Buse oraz Ramerota. Geralt ma przekazać im po 300 orenów, w celu "poprawy ich sytuacji."

Po dostaniu się na bagna, Geralt może odszukać kuzynów (jednego w jaskini druidów, pozostałych dwóch w jaskiniach uchodźców) i każdemu wręczyć przydzieloną kwotę. Bohater może jednak udać, że nie zna Antoinette i zachować pieniądze. Każdy za otrzymane pieniądze podaruje Geraltowi pokwitowanie. Po znalezieniu trzech mężczyzn, Geralt musi zwrócić się do kapitana najemników o imieniu Jean-Pierre, który stoi przy wejściu na cmentarz w Starej Wyzimie.

Jeśli Geralt będzie miał przy sobie mniej niż trzy pokwitowania, kapitan będzie żądał pozostałej kwoty pieniędzy. Wiedźmin może odmówić, przez co wywiąże się walka. W każdym wypadku, kapitan może wręczyć Geraltowi rożne petardy, w różnych ilościach, w zależności od ilości dostarczonych pokwitowań.

Uwagi

 • Jeżeli Geralt wyjdzie z zamku bez rozmowy z Antoinette, zadania nie będzie można go już rozpocząć.
 • Za każde wyparcie się Geralta znajomości z Antoinette, nie będzie można zdobyć jednego pokwitowania.

Informacje z dziennika: fazy

Pieniądze dla kuzynów

Obiecałem dwórce, że dostarczę pieniądze jej "kuzynom", którzy ukrywają się w jaskiniach na bagnach. Każdemu muszę dać 300 orenów, a w zamian otrzymam pokwitowanie. Następnie muszę je zanieść do kapitana najemników, którego znajdę w Starej Wyzimie. Wtedy dostanę zapłatę.

Muszę zanieść pieniądze kuzynom dwórki.

Kuzyn Corbin

Przekazałem pieniądze kuzynowi Corbinowi. Muszę udać się jeszcze do kuzynów Buse i Ramerot.

Muszę udać się jeszcze do kuzynów Buse i Ramerot.

albo

Przekazałem pieniądze kuzynom Corbin i Ramerot. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Buse.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Buse.

albo

Przekazałem pieniądze kuzynom Corbin i Buse. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Ramerota.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Ramerota.

albo

Przekazałem pieniądze kuzynowi Corbinowi.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Corbinowi. Muszę udać się jeszcze do kuzynów Buse i Ramerot.

Muszę udać się jeszcze do kuzynów Buse i Ramerot.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Corbinowi. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Ramerota.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Buse.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Corbinowi. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Buse.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Ramerota.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Corbinowi.

Kuzyn Buse

Przekazałem pieniądze kuzynowi Buse. Muszę udać się jeszcze do kuzynów Corbin i Ramerot.

Muszę udać się jeszcze do kuzynów Corbin i Ramerot.

albo

Przekazałem pieniądze kuzynom Corbin i Buse. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Ramerota.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Ramerota.

albo

Przekazałem pieniądze kuzynom Buse i Ramerot. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Corbina.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Corbina.

albo

Przekazałem pieniądze kuzynowi Buse.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Buse. Muszę udać się jeszcze do kuzynów Corbin i Ramerot.

Muszę udać się jeszcze do kuzynów Corbin i Ramerot.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Buse. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Corbina.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Corbina.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Buse. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Ramerota.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Ramerota.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Buse.

Kuzyn Ramerot

Przekazałem pieniądze kuzynowi Ramerotowi. Muszę udać się jeszcze do kuzynów Corbin i Buse.

Muszę udać się jeszcze do kuzynów Corbin i Buse.

albo

Przekazałem pieniądze kuzynom Corbin i Ramerot. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Buse.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Buse.

albo

Przekazałem pieniądze kuzynom Buse i Ramerot. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Corbina.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Corbina.

albo

Przekazałem pieniądze kuzynowi Ramerotowi.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Ramerotowi. Muszę udać się jeszcze do kuzynów Corbin i Buse.

Muszę udać się jeszcze udać się do kuzynów Corbin i Buse.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Ramerotowi. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Corbina.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Corbina.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Ramerotowi. Muszę udać się jeszcze do kuzyna Buse.

Muszę udać się jeszcze do kuzyna Buse.

albo

Nie dałem pieniędzy kuzynowi Ramerotowi.

Kuzyni

Kuzyni dwórki rzeczywiście ukrywają się w jaskiniach na bagnach. Rozmawiałem z nimi. Muszę udać się do kapitana najemników w Wyzimie, aby otrzymać nagrodę.

Muszę udać się do kapitana najemników w Wyzimie, aby otrzymać nagrodę.

Nagroda

Przyniosłem kapitanowi 3 pokwitowania i otrzymałem nagrodę.

Otrzymałem nagrodę za 3 pokwitowania.

albo

Przyniosłem kapitanowi 2 pokwitowania i otrzymałem nagrodę.

Otrzymałem nagrodę za 2 pokwitowania.

albo

Przyniosłem kapitanowi 1 pokwitowanie i otrzymałem nagrodę.

Otrzymałem nagrodę za 1 pokwitowanie.

Pokwitowania

Powiedziałem kapitanowi, że nie mam dla niego żadnego pokwitowania.

Zakończone zadanie

Zakończyłem zadanie.

Nagrody

Pokwitowanie Pokwitowanie Pokwitowanie

 • Po rozmowie z każdym z trzech kuzynów, jeśli Geralt przyzna, że Antoinette go przysłała, otrzyma 1000 PD, straci 300 z 900 orenów, które mu dała i otrzyma pokwitowanie.
 • Jeśli Geralt wyprze się znajomości z Antoinette, wtedy nie otrzyma PD za rozmowę z danym kuzynem i nie ma już możliwości otrzymania 300 orenów za jedno z trzech pokwitowań.

Trzy pokwitowania

Dwa pokwitowania

 • 3000 PD + 2×petarda Czarcia Purchawa Czarcia Purchawa
 • W tym momencie, Jean-Pierre prosi Geralta o zwrot pozostałych 300 orenów.
  • Jeśli Geralt je odda, zadanie kończy się.
  • Jeśli zatrzyma pieniądze, Jean-Pierre zaatakuje. Jego szczątki będą zawierać dwa pokwitowania, petardę Samum oraz Mahakamski runiczny Sihill. Geralt dostanie dodatkowo 350 PD za zabicie kapitana, w zależności od poziomu.

Jedno pokwitowanie

 • 2000 PD + 1×petarda Samum Samum
 • W tym momencie, Jean-Pierre prosi Geralta o zwrot pozostałych 600 orenów.
  • Jeśli Geralt je odda, zadanie kończy się.
  • Jeśli zatrzyma pieniądze, Jean-Pierre zaatakuje. Jego szczątki będą zawierać dwa Pokwitowania, petardę Samum oraz Mahakamski runiczny Sihilll. Geralt dostanie dodatkowo 350 PD za zabicie kapitana, w zależności od poziomu..

Brak pokwitowań

Po odnalezieniu kuzyna i wyparciu się znajomości z Antoinette, Geralt może porozmawiać z Jean-Pierrem o zadaniu i zameldować, że nie odnalazł ani jednego kuzyna.

 • 1000 PD + 1×petarda Samum Samum
 • W tym momencie, Jean-Pierre prosi Geralta o zwrot całej sumy 900 orenów.
  • Jeśli Geralt je odda, zadanie kończy się.
  • Jeśli zatrzyma pieniądze, Jean-Pierre zaatakuje. Jego szczątki będą zawierać Mahakamski runiczny Sihill. Geralt dostanie dodatkowo 350 PD za zabicie kapitana, w zależności od poziomu.

Zakończenie zadania

Rozmowa z kapitanem gwardii Jean-Pierrem w Starej Wyzimie jest niezbędna do zakończenia zadania. Jakkolwiek byśmy wypełnili misję, jeśli rozliczymy z Jean-Pierrem pozostałą sumę, otrzymamy dodatkowo 2000 PD.

Advertisement