FANDOM


Tw2 full Dandelion

Bard (Trubadur) – współcześnie tym mianem określa się wybitnego artystę, wykonującego własne, literackie i muzycznie dopracowane utwory z towarzyszeniem instrumentu – zwykle gitary lub innych instrumentów strunowych. Utwory przez nich wykonywane miały przeważnie formę ballady, opiewały bohaterskie i tragiczne wydarzenia, spotkania ważnych osobistości, zabijanie potworów, itp. W co najmniej 90% ballad i piosenek śpiewanych przez tych wędrownych grajków to zmienione fakty. Najprawdopodobniej "dla zwiększenia romantyzmu".

Ważniejsze postaci

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.