Propozycja herbu Emblonii

Emblonia – dawne królestwo graniczące z Temierią i Redanią. Leżało na międzyrzeczu, utworzonym przez dwie odnogi rzeki Pontar. Jej południową granicę stanowiła odnoga Pontaru o nazwie Embla. Państwo bogate w urodzajną glebę – mady, pod rządami miejscowych władców zaniedbane i zmieniające się w lesiste nieużytki. Kraj podupadł, aż w końcu został rozdzielony między do Temerię i Redanię. Część zdobytą przez Temerię nazwano Pontarią, a część redańską mianowano Przyrzeczem

W czasach wydarzeń z Sezonu Burz Emblonia nie istnieje już od pięćdziesięciu lat. Ze względu na ciągłe waśnie między Foltestem, a Vizimirem, powodowane niejasnością dokumentów, przez ziemie przetoczyła się seria konfliktów i wojen celnych. Przykładem może być wolna kompania Shevlova, na która natknął się Geralt. Została wynajęta przez Redanię do usuwania słupów granicznych i wkopywania nowych w celu przesunięcia granicy redańsko-temerskiej na południe.

Miejscowości

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.