Kovir – niegdysiejsze hrabstwo lenne Redanii na dalekiej północy, obecnie silne i bogate królestwo w unii personalnej z Poviss.

Historia

Redański książę Trojden został mianowany przez brata, króla Radowida I, hrabią apanażystą biednego wówczas i odległego Koviru, by odsunąć go od spraw redańskich. Oficjalnie Trojden był wasalem Redanii, lecz nie ponosił żadnych ciężarów ani powinności lennych. Trojden jest uważany za faktycznego twórcę potęgi Koviru i Poviss.

Osoby związane z państwem

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.