Królowa – tytuł monarszy przysługujący kobietom rządzących na prawach mężczyzn, bądź małżonkom króla, którym przysługują (lub nie) prawa do rządzenia. Obejmowanie tego tytułu prawdopodobnie we wszystkich przypadkach jest w czasie obrzędu koronacji lub ślubu dokonywanego przez wysokiego duchownego.

Królowe w czasie sagi wiedźmińskiej

Królowe w czasie gier

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.