FANDOM


Primary quests

Ogon salamandry jest zadaniem głównym w rozdziale pierwszym polegającym na odnalezieniu tropu Salamandry na Podgrodziu. Zadanie rozpoczynamy w rozmowie z Shani na początku rozdziału, po tym jak barghesty atakują Karolinę oraz Alvina. Zadanie to przeplata się z drugim głównym zadaniem Ludzie i potwory.

Przebieg zadania

Uwaga! Ta sekcja zawiera szczegóły fabuły lub zakończenia utworu. Rozmawiając z Shani po pierwszej potyczce z barghestami, wspomni ona o działających na Podgrodziu bandytach. Odsyła nas ona do Wielebnego, który dysponuje większą wiedzą na temat organizacji. Przywódca wioski przekaże nam informacje, jeżeli zjemiemy się dla niego sprawą Bestii oraz jeżeli zdobędziemy zaufanie trzech najważniejszych mieszkańców wioski, wykonując dla nich zadanie. Są to: 

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.