FANDOM


Patrycja Vegelbud – postać z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Członkini rodu Vegelbudów, matka Ingrid oraz babka Alberta. W trakcie wydarzeń z gry jest najstarszą osobą z rodziny. Mimo to opiekę nad majątkiem i rodziną sprawuje jej córka.

Wraz z córką i wnukiem mieszka w posiadłości na wschód od Novigradu. Jest gorącą zwolenniczką Wiecznego Ognia. Zaczytuje się w świętych księgach, których ma całe półki. Nienawidzi magii oraz wszystkich tych, którzy się nią parają do tego stopnia, że córka musi ukrywać przed nią alchemiczną pasję Alberta. Jej nastawienie zmienia się po wizycie w Novigradzie, gdzie widzi płonące stosy i ofiary jej religii. Odwraca się od kultu Wiecznego Ognia, każe spalić swoje księgi i zamyka się w pokoju. Odejście od wiary ściąga na nią uwagę Huberta Rejka, który wchodzi na teren posiadłości i morduje Patrycję.