Wiedźmin Wiki
Wiedźmin Wiki

Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc porozmawiajmy jak chłop z chłopem.Kapitan Gwynlew do sołtysa Białego Sadu

Peter Saar Gwynlewnilfgaardzki kapitan, dowódca garnizonu stacjonującego w Białym Sadzie. Był chłopskiego pochodzenia. Podbitymi terenami zarządzał ręką twardą, ale sprawiedliwą. Gdy widział, że chłopi nie są w stanie dostarczać wyznaczonych kontyngentów, zmniejszył narzucone wielkości do trzydziestu korców żyta. Lecz, gdy próbowali go oszukać przynosząc spleśniałe ziarno, kazał ich wychłostać.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Podczas poszukiwań Yennefer, Geralt trafił do karczmy w Białym Sadzie. Tam spotkał Gauntera o'Dim, który zdradził mu, że jeśli ktokolwiek może mieć informacje o Yennefer, to dowódca garnizonu. Wiedźmin udał się więc do kapitana Petera i zawarł z nim umowę. Miejsce pobytu czarodziejki było tajemnicą wojskową, lecz Nilfgaardczyk zgodził się ją wyjawić jeśli Geralt zabije gryfa napadającego na ludzi z Białego Sadu. Biały Wilk zabił potwora, a Gwynlew wyznał, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Jednocześnie kapitan chciał wręczyć wiedźminowi 150 koron novigradzkich w nagrodę za pozbycie się monstrum. Geralt może przyjąć zapłatę lub ją odrzucić.

Galeria