Wiedźmin Wiki
Advertisement
Wiedźmin Wiki

Transmutacje i metamorfozy – książka w grze Wiedźmin. Dzieło autorstwa Kalksteina, zawiły traktat alchemiczny przedstawiający teorię ożywiania materii nieożywionej.

Treść

Transmutacje i metamorfozy
Adalbertus Aloiz Kalkstein

Aby podążyć tropem arcymaga z wieży, należy wpierw sklasyfikować substancje, dokonując podziału na warianty nadrzędne i podrzędne. Tylko pierwsze z nich obejmuje hipoteza współzależności, która zostanie przedstawiona poniżej. Substancje podrzędne nie budują łańcucha pseudożycia, albowiem ze swej natury są pośrednie i nie występują samoistnie. Jednakowoż udowodnione zostało, że – w sposób paradoksalny – łańcuch wymaga ich obecności.

Hipoteza współzależności zakłada, że w łańcuchu pseudożycia musi się znajdować jedna substancja nadrzędna z każdego żywiołu. Wszelako przy konstrukcji zaproponowanej przez Raffarda Białego istnieje tylko pięć wolnych miejsc. Gdyby łańcuch uległ transpozycji, a potem transmutacji, rozwiązanie problemu byłoby łatwe. Niestety, pierwszego przekształcenia nie sposób wykonać z zachowaniem integralności łańcucha. Trzeba zatem przeprowadzić tak zwaną transmutację zwrotną, która wprawi łańcuch w ruch, w rezultacie czego poszczególne substancje nadrzędne będą bezustannie i naprzemiennie opuszczały łańcuch i dołączały do niego. W ujęciu holistycznym zawsze pojawi się sześć substancji nadrzędnych przy pięciu wolnych miejscach. I tu kryje się geniusz rozwiązania, albowiem sam ruch łańcucha ma właściwości wszystkich trzech substancji podrzędnych. W ten sposób paradoks współzależności (współistnienia) nie stanowi już przeszkody.

Dziennik

Postacie: Kalkstein

Lokacje

Advertisement