Wiedźmin Wiki
Advertisement
Wiedźmin Wiki

Poradnik edycyjny to podstawowe kompendium wiedzy w zakresie edytowania Wiedźmin Wiki. Poradnik zawiera podstawowe informacje, które są konieczne, aby właściwie i poprawnie redagować artykuły. Trzymanie się zasad poradnika zezwoli na szybszy progres na Wiki, ale także zapobiegnie jałowym dyskusjom oraz konfliktom dotyczących wyglądu artykułu. Skorzystaj ze spisu treści poniżej, aby szybko przejść do interesującego Cię fragmentu.

Ogólne zalecenia[]

Światy[]

Nie należy łączyć świata gier ze światem książek. Jeżeli dana postać występuje w książce, grze, komiksie bądź filmie, powinna mieć oddzielną sekcję odnośnie do danego tekstu kultury.

Kategorie[]

Kategorie do artykułu powinno dodawać się chronologicznie od ogółu do szczegółu np.

Postacie z Krew elfów
Postacie z Wiedźmin
Postacie z modyfikacji
Postacie z Wiedźmin 2: Zabójcy Królów
Postacie z Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmini

Ciekawostki[]

Ciekawostek należy unikać, ponieważ nie mają nic wspólnego ze stylem encyklopedycznym. Nie powinny zawierać wyjaśnienia etymologii imienia, ponieważ jest to artykuł o postaci, a nie o imieniu.

Galerie[]

Jeżeli w artykule jest już galeria, to do niej należy dodawać grafiki związane z artykułem. Z reguły powinno się je umieszczać na końcu artykułu. Grafiki dodawane do artykułu nie mogą pochodzić z niesprawdzonych źródeł. Wszelkie fanarty oraz niepotwierdzone grafiki kart z Gwinta będą usuwane. Przykładowy wygląd:

Wcześniejsza część artykułu

== Galeria ==
<gallery>
grafika x
grafika y
grafika z
</gallery>

Jak napisać poprawną definicję?[]

Definicja – powinna być czytelna, niezbyt długa ani szczegółowa, napisana w taki sposób, aby umożliwić czytelnikowi odpowiedzi na pytania: o co chodzi, co to jest bez czytania dalszej części artykułu.

Formatowanie[]

Każdy artykuł powinien rozpoczynać się hasłem, czyli tytułem artykułu z wytłuszczonymi literami. Po tytule artykułu powinien występować myślnik (zapisywany półpauzą „–”), a następnie definicja. Tytuły filmów, gier, książek i innych w definicji powinny być wyróżnione kursywą: Wiedźmin 3: Dziki Gon. Przykłady:

Styl i język[]

Czas gramatyczny[]

W artykułach powinno się stosować:

 • czas przeszły do wydarzeń, które już się zakończyły (w ten sposób należy opisywać historie postaci, państw itp.) oraz
 • czas teraźniejszy do wydarzeń, które są w trakcie (do opisów potworów, miast itp.; streszczeń fabuły książek, filmów, zadań, zleceń).

Nie powinno używać się czasu przyszłego oraz trybu przypuszczającego z powodu niepewności, oraz braku oficjalnego potwierdzenia informacji.

Język[]

Podczas pisania artykułu należy zwrócić uwagę na jego treść oraz na poprawność językową. Mogą trafić się rozmaite błędy typu:

 • błędy stylistyczne – używanie kolokwializmów; używanie skrótów myślowych; powtórzenia; używanie wyrazów sugerujących subiektywne podejście autora
 • błędy zapisu
  • błędy ortograficzne;
  • błędu interpunkcyjne;
  • literówki;
 • błędy gramatyczne
  • błędy fleksyjne – niepoprawne odmienianie wyrazów;
  • składniowe – niepoprawne konstrukcje składniowe; błędy w szyku zdania; błędy w budowaniu związku zgody i rządu; niepoprawne użycie imiesłowowego równoważnika zdania;
 • błędy leksykalne
  • błędy słownikowe (wyrazowe) – zły dobór wyrazów;
  • błędy frazeologiczne – niewłaściwe używanie frazeologizmów;
  • błędy słowotwórcze – użycie wyrazu nieistniejącego.

Cudzysłowy[]

Niepoprawna wersja:

 • "Niepoprawne użycie"
 • "Niepoprawne użycie"

Poprawne wersje:

 • Poprawne użycie
 • „Poprawne użycie”

Zaleca się korzystanie z pierwszej poprawnej wersji, ponieważ nie trzeba kopiować cudzysłowów polskich.

Edycje – aspekt techniczny[]

Formatowanie spisu treści[]

Spis treści tworzy się automatycznie przez mechanizm Wiki, jeśli w tekście pojawią się więcej niż trzy nagłówki. Komendy do formatowania spisu treści:

 • __TOC__ (w tym miejscu pojawi się spis treści)
 • __NOTOC__ (spisu treści w ogóle nie będzie widać na stronie)
 • __FORCETOC__ (wymuszone zostanie pojawienie się spisu treści)

Ponad to istnieje komenda __NOEDITSECTION__, która blokuje możliwość edycji sekcji (domyślnie można edytować pojedynczą sekcję). Znikną linki dające możliwość edycji ("[Edytuj]"), które pojawiają się przy tytule każdej sekcji

Formatowanie infoboksów[]

Infoboksy są ważne i powinny być w każdym artykule. Warto dbać o prawidłowe uporządkowanie ich kodu źródłowego, żeby łatwiej było dodać brakujące informacje.

Źle uporządkowany kod infoboksu

{{Potwór_infobox|Tytuł = Pokutnik|Klasyfikacja = Upiory|Występowanie = Wyspa [[Eldberg]]|Podatności = [[Znak Yrden]]<br>[[Znak Quen]]<br>[[Olej przeciw upiorom]]<br>[[Księżycowy pył]]|Ingrediencje = [[Trofeum z upiora]]<br>[[Ametystowy pył]]<br>[[Szmaragdowy pył]]<br>[[Esencja upiora]]|Występowanie w grze = [[Wiedźmin 3: Dziki Gon]]|Obraz = [[Tw3 journal penitent.png]]}}

Lub

{{Potwór_infobox
|Tytuł = Pokutnik
|Klasyfikacja = Upiory
|Występowanie = Wyspa [[Eldberg]]
|Podatności = [[Znak Yrden]]<br>[[Znak Quen]]<br>[[Olej przeciw upiorom]]<br>[[Księżycowy pył]]
|Ingrediencje = [[Trofeum z upiora]]<br>[[Ametystowy pył]]<br>[[Szmaragdowy pył]]<br>[[Esencja upiora]]
|Występowanie w grze = [[Wiedźmin 3: Dziki Gon]]
|Obraz = [[Tw3 journal penitent.png]]
}}

Poprawnie sformatowany infoboks

{{Potwór_infobox
|Tytuł        = Pokutnik
|Klasyfikacja     = Upiory
|Występowanie     = Wyspa [[Eldberg]]
|Podatności      = [[Znak Yrden]]<br>[[Znak Quen]]<br>[[Olej przeciw upiorom]]<br>[[Księżycowy pył]]
|Ingrediencje     = [[Trofeum z upiora]]<br>[[Ametystowy pył]]<br>[[Szmaragdowy pył]]<br>[[Esencja upiora]]
|Występowanie w grze = [[Wiedźmin 3: Dziki Gon]]
|Obraz        = [[Tw3 journal penitent.png]]
}}

Rozdziały, akapity, listy i linie[]

Opis / Wygląd przykładowy Kod do przykładu

Nagłówki – do sześciu znaków = obejmujących tekst. Pierwszego nagłówka nie powinno się używać, ponieważ jest nim tytuł całego artykułu. Zasadniczo najczęściej używa się nagłówków od drugiego do czwartego stopnia.

 • przykłady:

Część[]

Rozdział[]

Podrozdział[]

poziom 4[]

poziom 5[]
poziom 6[]
=Część=
==Rozdział==
===Podrozdział===
====poziom 4====
=====poziom 5=====
======poziom 6======

Nowe akapity – po prostu dwa razy naciśnij enter.
Wypróbuj w brudnopisie przez kliknięcie na linku "Edycja tej strony". Jeżeli naciśniesz enter tylko raz, nowy akapit nie zostanie utworzony.

 • przykłady:

Pojedyncze przejście do nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Pojedyncze przejście do
nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.
Wymuszenie nowego wiersza – XHTML
 • przykłady:

Można wymusić przejście do nowej linii
bez rozpoczynania nowego akapitu.

Można wymusić przejście do nowej linii<br />
bez rozpoczynania nowego akapitu.
Lista nienumerowana
 • przykłady:
 • Listy są pożyteczne:
  • systematyzują tekst
  • przejrzyście wyglądają
* Listy są pożyteczne:
** systematyzują tekst
** przejrzyście wyglądają
Listy numerowane
 • przykłady:
 1. Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
 2. bardzo systematyzują tekst
  1. łatwo się je czyta
# Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
# bardzo systematyzują tekst
## łatwo się je czyta
Definicje
 • przykłady:
Pojęcie1
Definicja pierwsza
Pojęcie2
Definicja druga
; Pojęcie1 : Definicja pierwsza
; Pojęcie2 : Definicja druga

Listy złożone:

 • przykłady:
 1. Lista numerowana
  • Pierwszy element
  • Drugi element
 2. Więcej elementów


#Lista numerowana
#* Pierwszy element
#* Drugi element
#Więcej elementów
Wcięcia w tekście tworzy się przez rozpoczynanie linii od ":".
 • przykłady:

Tekst bez wcięcia

wcięcie pojedyncze
wcięcie podwójne
wcięcie wielokrotne
Tekst bez wcięcia
:wcięcie pojedyncze
::wcięcie podwójne
::::wcięcie wielokrotne
Tekst wycentrowany – XHTML
 • przykłady:
Tekst można centrować.
<div align="center">Tekst można centrować.</div>

Poziome linie rozdzielające – co najmniej cztery znaki = lub - w dowolnym miejscu wiersza

 • przykłady:

powyżej


poniżej


i jeszcze niżej

powyżej
----
poniżej
----
i jeszcze niżej
Advertisement