FANDOM


Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zawiera podstawowe zasady obowiązujące na Wiedźmin Wiki.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich edytorów Wiedźmin Wiki, bez względu na ilość edycji, uprawnienia bądź staż.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, jednak jest zobowiązana poinformować o tym społeczność Wiedźmin Wiki w dniu wprowadzenia zmiany.
 4. Regulamin nie jest wyrocznią. Jeśli administrator zauważy nieodpowiednie zachowanie, ma prawo do ukarania użytkownika.
 5. Administratorzy nieaktywni tracą uprawnienia po 30 dniach. W przypadku biurokratów po upływie tego czasu wymagana jest zgoda społeczności.
 6. Regulamin obowiązuje nie tylko na Wiedźmin Wiki, ale także na osobnym komunikatorze, jakim jest serwer Discord Wiedźmin Wiki.

Zasady dotyczące artykułów

 1. Przed napisaniem nowego artykułu należy zapoznać się z poradnikiem edytora i przewodnikiem układu.
 2. Zabrania się:
  1. umieszczania treści niezgodnych z prawem polskim i amerykańskim;
  2. powielania artykułów;
  3. dodawania artykułów, zawierających ciągi liczb/znaków lub innych zbędnych treści;
  4. niszczenia istniejących już artykułów, poprzez dodawanie do nich treści nieprawdziwych, niezwiązanych bądź ciągów przypadkowych znaków;
  5. dodawania informacji do artykułów, które są trudne do zweryfikowania, bądź są kwestią sporną wśród fanów uniwersum;
  6. usuwania całych treści artykułów;
  7. łamania podstawowych zasad pisowni języka polskiego;
  8. dodawania treści niezwiązanych z wiki;
  9. dodawania artykułów o charakterze reklamy lub ogłoszenia

Zasady dotyczące grafik

 1. Przed dodaniem grafiki należy zapoznać się z polityką grafik.
 2. Wolno dodawać grafiki związane tylko i wyłącznie z tematem Wiki.
 3. Podczas dodawania nowej grafiki należy wybrać odpowiednią licencję.
 4. Nazwy grafik powinny w nazwie zawierać to, co przedstawiają.
 5. Przed dodaniem nowej grafiki należy się upewnić, czy taka grafika już nie została wcześniej dodana. Zabrania się bowiem dodawania (bez wyraźnego powodu) grafik powielających wcześniej już dodane obrazy.
 6. Zabrania się:
  • dodawania grafik o charakterze pornograficznym, obscenicznym, czy dyskryminującym;
  • dodawania fanartów do artykułów, chyba, że dana postać nie występuje w grze. Wtedy należy fanart umieścić w infoboksie;
  • dodawania gifów.

Zasady dotyczące tablic, blogów, komentarzy, Dyskusji

20px-OOjs_UI_icon_info-progressive.svg.png Zobacz też: Discord.
 1. Każdy użytkownik może udzielać się na forum, tablicach, Dyskusjach oraz Discordzie.
 2. Na blogach można pisać o wszystkim nie związanym z tematem Wiedźmin Wiki, o ile nie łamie się zasad dobrego wychowania i nie nawołuje do nienawiści.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia wątku w Dyskusjach, jeśli uzna go za nieodpowiedni, powód konfliktów lub dojdzie do wniosku, że jest to konieczne.
 4. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia treści bloga lub posta na forum z powodu nieobjętego tym regulaminem, jednak swoją decyzję musi uargumentować.
 5. Na tablicach, Dyskusjach, komentarzach zabrania się:
  1. używania wulgaryzmów;
  2. atakowania innych użytkowników;
  3. spamowania;
  4. trollowania;
  5. floodowania;
  6. publikowania twórczości własnej;
  7. robienia celowych błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych, które utrudniają komunikację z innymi użytkownikami podczas rozmowy na czacie, blogu czy forum;
  8. podawania danych osobowych lub innych osób, zwłaszcza użytkowników;
  9. powielania wątków na blogach i forum (jeśli dany temat pojawił się na np. forum, to nie można go powielić na blogu. Wyjątkiem są sprawy związane z funkcjonowaniem Wiedźmin Wiki, które wymagają ponownego omówienia);
  10. nawoływania do nienawiści na tle rasowym, religijnym czy ze względu na orientację seksualną;
  11. jawnych reklam.

Zasady dotyczące kont użytkowników i strony użytkownika

 1. Zakazane jest używanie pacynek w celu sfałszowania głosowania i omijania blokady (skutkuje blokadą pacynki i konta).
 2. Każdy użytkownik ma prawo do napisania czegoś o sobie na swojej stronie użytkownika.
 3. Na stronie użytkownika zabrania się zamieszczania:
  1. wulgaryzmów;
  2. grafik i filmów o treści pornograficznej, obscenicznej, rasistowskiej i każdej innej, która łamie prawo polskie, a także linków do takich stron;
  3. wyzwisk i oskarżeń pod adresem innych użytkowników Wiedźmin Wiki oraz innych osób;
  4. jawnych reklam;
  5. zakaz podawania szczegółowych danych personalnych, jak adres, nazwisko itp.

Zasady dotyczące karania

 1. Wszystkie przewinięcia na Wiedźmin Wiki skutkują również karą na Discordzie Wiedźmin Wiki.
 2. Administracja może blokować użytkowników bez wcześniejszego upominania, w sytuacjach gdy uzna to za stosowne.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.